GIÁ BÁN

GIÁ BÁN CĂN HỘ HIM LAM PHÚ ĐÔNG

Căn Hộ Him Lam Phú Đông bán giá 1,3 TỶ/CĂN HỘ 65m2 – 2PN 2WC.
Phương thức thanh toán linh hoạt, ký HĐ 10%, góp 2%/tháng, 50% nhận nhà. ☎ 18006139 – 0909.25.26.22

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CĂN HỘ HIM LAM PHÚ ĐÔNG

Phương thức thanh toán 1 :

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP
HIM LAM PHÚ ĐÔNG
(Phương thức thanh toán số 1: Lịch thanh toán chuẩn)
Thời gian áp dụng: từ 15/06/2016 đến khi có điều chỉnh mới
ĐỢT THỜI GIAN
THANH TOÁN
TỶ LỆ
THANH TOÁN
GHI CHÚ
1  Khi ký hợp đồng
Tháng 07/2016
10% (Bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000vnđ)
2 Tháng 08/2016 5% Thi công kết cấu
3 Tháng 09/2016 5%
4 Tháng 10/2016 5%
5 Tháng 11/2016 5%
6 Tháng 12/2016 5%
7 Tháng 01/2017 5%
8 Tháng 02/2017 5%
9 Tháng 03/2017 5% Thi công hoàn thiện
10 Tháng 04/2017 5%
11 Tháng 05/2017 5%
12 Tháng 06/2017 5%
13 Tháng 07/2017 5%
14 Tháng 08/2017 0%
15 Tháng 09/2017 0%
16 Tháng 10/2017 0%
17 Tháng 11/2017 0%
18 Tháng 12/2017 25% Bàn giao nhà: Thanh toán thêm 2% PBT và VAT của 5% đợt cuối
19 Nhận GCNQSHNO 5% Tính trên giá HĐ chưa bao gồm VAT
Giao giấy CNQSHNO
TỔNG CỘNG 100%
ƯU ĐÃI (Chiết khấu) 5%
Ghi chú: Căn cứ vào lịch thanh toán từ đợt thanh toán 1 (một) đến đợt thanh toán 17 (mười bảy), nếu khách hàng thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn với mức lãi suất chiết khấu ban hành tại thời điểm thanh toán. Lãi suất thanh toán trước hạn hiện đang áp dụng là 7%/năm. (Lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước).

Phương thức thanh toán 2, 3, 4 :

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP
HIM LAM PHÚ ĐÔNG
(Phương thức thanh toán số 2, 3, 4: Lịch thanh toán nhanh)
Thời gian áp dụng: từ 15/06/2016 đến khi có điều chỉnh mới
PHƯƠNG ÁN PTTT số 2 PTTT số 3 PTTT số 4
ĐỢT THỜI GIAN
THANH TOÁN
TỶ LỆ
THANH TOÁN
GHI CHÚ/TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
1  Khi ký hợp đồng
Tháng 07/2016
50% 70% 95% (Bao gồm tiền
đặt cọc 50.000.000vnđ)
2 Tháng 08/2016 5% Thi công kết cấu
3 Tháng 09/2016 5%
4 Tháng 10/2016 5%
5 Tháng 11/2016 5%
6 Tháng 12/2016
7 Tháng 01/2017
8 Tháng 02/2017
9 Tháng 03/2017 Thi công hoàn thiện
10 Tháng 04/2017
11 Tháng 05/2017
12 Tháng 06/2017
13 Tháng 07/2017
14 Tháng 08/2017
15 Tháng 09/2017
16 Tháng 10/2017
17 Tháng 11/2017
18 Tháng 12/2017 25% 25% 0% Bàn giao nhà: Thanh toán thêm 2% PBT và VAT của 5%
đợt cuối
19 Nhận GCNQSHNO 5% 5% 5% Tính trên giá HĐ chưa bao gồm VAT
Giao giấy CNQSHNO
TỔNG CỘNG 100% 100% 100%
ƯU ĐÃI (Chiết khấu) 6.5% 7.0% 9.0%
Ghi chú: Căn cứ vào lịch thanh toán từ đợt thanh toán 1 (một) đến đợt thanh toán 17 (mười bảy), nếu khách hàng thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn với mức lãi suất chiết khấu ban hành tại thời điểm thanh toán. Lãi suất thanh toán trước hạn hiện đang áp dụng là 7%/năm. (Lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước).

 

Phương thức thanh toán 5 :

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP
HIM LAM PHÚ ĐÔNG
(Phương thức thanh toán số 5: Lịch thanh toán vay ngân hàng)
Thời gian áp dụng: từ 15/06/2016 đến khi có điều chỉnh mới
ĐỢT THỜI GIAN
THANH TOÁN
TỶ LỆ
THANH TOÁN
GHI CHÚ
1  Khi ký hợp đồng
Tháng 07/2016
10% (Bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000vnđ)
2 Tháng 08/2016 3% Thi công kết cấu
3 Tháng 09/2016 3%
4 Tháng 10/2016 3%
5 Tháng 11/2016 2%
6 Tháng 12/2016 2%
7 Tháng 01/2017 2%
8 Tháng 02/2017 2%
9 Tháng 03/2017 2% Thi công hoàn thiện
10 Tháng 04/2017 2%
11 Tháng 05/2017 2%
12 Tháng 06/2017 2%
13 Tháng 07/2017 2%
14 Tháng 08/2017 2%
15 Tháng 09/2017 2%
16 Tháng 10/2017 2%
17 Tháng 11/2017 2%
18 Tháng 12/2017 50% Bàn giao nhà: Thanh toán thêm 2% PBT và VAT của 5% đợt cuối
Khách hàng vay các Ngân Hàng Liên Kết 50% TGT căn hộ – Ngân hàng giải ngân và thanh toán cho công ty Him Lam Land 50% TGT căn hộ.
Khách hàng thanh toán vốn gốc cho ngân hàng trong 24 tháng theo tỷ lệ:
1. Từ tháng thứ 1-22: 2% TGT căn hộ/tháng;
2. Từ tháng thứ 23-24: 3%TGT căn hộ/tháng.
Khách hàng được hỗ trợ 100% lãi suất trong 24 tháng (2 năm).
19 Nhận GCNQSHNO 5% Giao giấy CNQSHNO.
TỔNG CỘNG 100%
Ghi chú: Căn cứ vào lịch thanh toán từ đợt thanh toán 1 (một) đến đợt thanh toán 17 (mười bảy), nếu khách hàng thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn với mức lãi suất chiết khấu ban hành tại thời điểm thanh toán. Lãi suất thanh toán trước hạn hiện đang áp dụng là 7%/năm. (Lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước).

 

Phương thức thanh toán 6 :

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP
HIM LAM PHÚ ĐÔNG
(Phương thức thanh toán số 6: Lịch thanh toán vay ngân hàng)
Thời gian áp dụng: từ 15/06/2016 đến khi có điều chỉnh mới
ĐỢT THỜI GIAN
THANH TOÁN
TỶ LỆ
THANH TOÁN
GHI CHÚ
1  Khi ký hợp đồng
Tháng 07/2016
10% (Bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000vnđ)
2 Tháng 08/2016 3% Thi công kết cấu
3 Tháng 09/2016 3%
4 Tháng 10/2016 3%
5 Tháng 11/2016 2%
6 Tháng 12/2016 2%
7 Tháng 01/2017 2%
8 Tháng 02/2017 2%
9 Tháng 03/2017 2% Thi công hoàn thiện
10 Tháng 04/2017 2%
11 Tháng 05/2017 2%
12 Tháng 06/2017 2%
13 Tháng 07/2017 2%
14 Tháng 08/2017 2%
15 Tháng 09/2017 2%
16 Tháng 10/2017 2%
17 Tháng 11/2017 2%
18 Tháng 12/2017 50% Bàn giao nhà: Thanh toán thêm 2% PBT và VAT của 5% đợt cuối
Khách hàng vay các Ngân Hàng Liên Kết 50% TGT căn hộ – Ngân hàng giải ngân và thanh toán cho công ty Him Lam Land 50% TGT căn hộ.
Khách hàng thanh toán vốn gốc cho ngân hàng trong 48 tháng theo tỷ lệ:
1. Từ tháng thứ 1-46: 1% TGT căn hộ/tháng;
2. Từ tháng thứ 47-48: 2% TGT căn hộ/tháng.
Khách hàng được ưu đãi lãi suất vay cố định 6%/năm trong 48 tháng
(4 năm).
19 Nhận GCNQSHNO 5% Giao giấy CNQSHNO.
TỔNG CỘNG 100%
Ghi chú: Căn cứ vào lịch thanh toán từ đợt thanh toán 1 (một) đến đợt thanh toán 17 (mười bảy), nếu khách hàng thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn với mức lãi suất chiết khấu ban hành tại thời điểm thanh toán. Lãi suất thanh toán trước hạn hiện đang áp dụng là 7%/năm. (Lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước).

 

Phương thức thanh toán 7 :

LỊCH THANH TOÁN DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP
HIM LAM PHÚ ĐÔNG
(Phương thức thanh toán số 7: Cam kết thuê lại trong 02 năm)
Giá thuê: 7 triệu đồng/tháng/căn hộ 2 phòng ngủ
9 triệu đồng/tháng/căn hộ 3 phòng ngủ)
Thời gian áp dụng: từ 15/06/2016 đến khi có điều chỉnh mới
ĐỢT THỜI GIAN
THANH TOÁN
TỶ LỆ
THANH TOÁN
GHI CHÚ/TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
1  Khi ký hợp đồng
Tháng 07/2016
10% (Bao gồm tiền đặt cọc 50.000.000vnđ)
2 Tháng 08/2016 5% Thi công kết cấu
3 Tháng 09/2016 5%
4 Tháng 10/2016 5%
5 Tháng 11/2016 5%
6 Tháng 12/2016 5%
7 Tháng 01/2017 5%
8 Tháng 02/2017 5%
9 Tháng 03/2017 5% Thi công hoàn thiện
10 Tháng 04/2017 5%
11 Tháng 05/2017 5%
12 Tháng 06/2017 5%
13 Tháng 07/2017 5%
14 Tháng 08/2017 0%
15 Tháng 09/2017 0%
16 Tháng 10/2017 0%
17 Tháng 11/2017 0%
18 Tháng 12/2017 25% Bàn giao nhà: Thanh toán thêm 2% PBT và VAT của 5% đợt cuối
19 Nhận GCNQSHNO 5% Tính trên giá HĐ chưa bao gồm VAT
Giao giấy CNQSHNO
TỔNG CỘNG 100%
HÌNH THỨC ƯU ĐÃI
CAM KẾT THUÊ LẠI
Khách hàng được Him Lam Land cam kết thuê lại căn hộ trong 02 năm (24 tháng) với giá thuê cố định
7 triệu đồng/tháng/căn hộ 2 phòng ngủ và
9 triệu đồng/tháng/căn hộ 3 phòng ngủ (*).
(*) Áp dụng kèm điều khoản được quy định trong thỏa thuận cam kết thuê lại.
Ghi chú: Căn cứ vào lịch thanh toán từ đợt thanh toán 1 (một) đến đợt thanh toán 17 (mười bảy), nếu khách hàng thanh toán trước hạn sẽ được hưởng chiết khấu trên tổng số tiền thanh toán trước hạn và số ngày thanh toán trước hạn với mức lãi suất chiết khấu ban hành tại thời điểm thanh toán. Lãi suất thanh toán trước hạn hiện đang áp dụng là 7%/năm. (Lãi suất này có thể thay đổi mà không thông báo trước).

 

du an d homme, cát tường phú thanh, can ho lovera vista,du an rome diamond lotus, du an safira, căn hộ rome diamond lotus,Can ho Mipec rubik xuan thuy, can ho the grand manhattan, can ho hausalto, du an gs metrocity nha be, căn hộ hausbelo, căn hộ the penta, căn hộ ascent plaza, du an t&t millennia city, du an novahill, can ho la cosmo, du an maylandia, can ho raemian city, du an avani phan thiet, du an the song, du an icon central,celesta rise,cát tường đồng nai,du an aqua city,